Gör 2013 till ett år med engagemang i fokus

Har du tagit en tydlig kompassriktning för din utveckling under 2013?

Under förra året arbetade jag med att kartlägga och analysera engagemang hos ett fantastiskt företag i Lund. Jag har bloggat om detta uppdrag.

Vad sägs om att låta din verksamhet prova en liknande analys?
Att analysera och kartlägga en verksamhet från ett engagemangsperspektiv är en liten investering i jämförelse med den effekt som ett stärkt medarbetarengagemang medför.
Är du intresserad kan du få läsa rapporten om Presis som helhet och då få en klarhet i hur jag arbetat. Du får gärna tala med referenskunder om du önskar.

I korthet innebär min analys följande steg:
-Utvärdering av hela arbetstyrkan via formulär
-Djupintervjuer med utvalda delar
-Analys och strategi baserad på modern forskning och beprövade åtgärder.
Du är välkommen att kontakta mig för mer information.
Vänligen
Linus

Värt att veta om generationskrockar

Vad är en generationskrock?
En generationskrock uppstår när åldersgrupper hamnar i konflikt för att deras inlärda värderingar, attityder och förväntningar skiljer sig åt

Vanligtvis handlar det om en etablerad generation som på sin arena möter en yngre generation med inställningar som avviker från den traditionella normen.

Vad har detta för praktiska följder?
Fortsätt läsa ”Värt att veta om generationskrockar”

Att få fram det bästa hos introvert arbetskraft

“Betydligt färre människor lider av ensamhet än njuter av den”
Stig Johansson


Här följer några observationer som gjorts vid studier av arbetsmiljö och extroversion/introversion.

Stress
Introverter presterar sämre under stress och bullrighet. Detta är en stor skillnad mot extroverter som istället finner nästa växel (studier visar att de märkligt nog blir bättre under press). Extroverta växer under press och aktiveras, medan introverter blir mer återhållsamma, mer passiva och reflekterande.
Fortsätt läsa ”Att få fram det bästa hos introvert arbetskraft”