Öppna Event

Stora kulturdagen – Konsten att skapa glöd

På somliga företag himlar medarbetare med ögonen när du pratar värdegrund, på andra bolag känner alla en stolthet över samma sak. Vad beror det på och hur skapar du den senare känslan?

Sagt av deltagare
”en föreläsning som alla företagsledare borde gå för att inse värdet av en hälsosam företagskultur istället för att sätt sin tilltro till fruktkorgar och friskvårdsbidrag”

”Du skapar en trygg atmosfär vilken gör att man vill dela med sig av både det som är ”enkelt” alltså det som man kan vara stolt över men också det som man kanske inte är lika stolt över.”

”Timmarna bara försvann. Jag lärde mig massor.”

En späckad heldag om att förstå engagemang och att bygga en levande, genuin och stark företagskultur. Det blir en resa genom hundra år av forskning där vi avhandlar ett antal ledande teorier kring mänsklig motivation och dynamiken bakom en känsla av syfte.

-Hur vi gör det abstrakta konkret, en process för att bygga företagskultur från ax till limpa.
-Allt ramas in av vacker skånska, egna illustrationer, dyrköpta erfarenheter, pappa-skämt samt en total avsaknad av ödmjukhet.
-Efter kursdagen kommer ett material att mailas ut med ett antal övningar som berör företagskultur så att ni kan jobba i er egen organisation med detta.

Hör av dig om detta låter som något för dig. Så anordnar jag gärna detta för din organisation

Introvert Handbok – familjen, relationerna, karriären

Inom kort landar en uppföljare till Introvert – Den tysta revolutionen . Den här föreläsningen är byggd kring den nya boken och ger en fördjupad bild av introversion och extraversion. Föreläsningen kommer att titta på hur dessa personlighetsdrag tar sig uttryck i relationer, familjeliv såväl som i yrkeslivet. Vi kommer bland annat att beröra Big Five samt titta på vad som menas med ”de fyra typerna av introversion”

Bland annat kommer vi att titta på varför extraversion är förknippat med både lycka och narcissism och varför introverta människor hanterar isolering och fokus bäst.

Hör av dig om du undrar mer kring detta. Jag föreläser gärna om detta för din organisation