Publicerade verk

Själv

Själv – Kraften i egentid
Boken gräver sig ner i det mänskliga behovet av att få vara för sig själv: Självsamhet är konsten att njuta av sitt eget sällskap. Det är en plattform för dagdrömmar, grubblerier, kreativitet, och analys. Fast främst är självsamhet en känsla som gör att egna stunder blir en njutning och en källa ur vilken vi hämtar de bästa av våra tankar. Köp här

Introvert – Den tysta revolutionen
Om en fascinerande resa mot att förstå en missförstådd personlighetstyp.
I vår tid verkar ”utåtriktad och flexibel” vara de mest eftersökta egenskaperna på arbetsmarknaden, social kompetens värderas högre än yrkeskompetens och den som skriker högst får oftast som den vill. Det är en tid där inåtriktade, eftertänksamma och stillsamma karaktärsdrag har klassats som mentala sjukdomstillstånd. En tid där introversion ofta förväxlas med blyghet, arrogans och asocialt beteende. Inget kunde vara mer fel. Att vara introvert är en gåva. Boken utges under våren av Forum Förlag. Köp här

Talang 2.0 : Från medarbetare till superhjälte
Media kallar fenomenet 
kriget om talangerna. Det målas upp mustiga bilder om en föränderlig arbetsmarknad som allt mer byggs genom kraften hos begåvade människor. Många företag har uttalade strategier att rekrytera topp-talanger, men samtidigt finns det ingen samlad uppfattning om vad en talang är. Du kan provläsa här. Denna bok går på djupet med talangmyten och diskuterar vad som är rätt ledarskap för att leda högpresterande människor. Köp här

Generationsanpassat ledarskap – Från Pearl Harbor till Pearl jam
Boken är en fördjupning i ämnet generationsteori som med hårt fokus riktar sig till dig i en ledande position. Boken profilerar de fyra dominerande generationerna på denna planet som privatpersoner, yrkesmänniskor och konsumenter. Boken belyser vad som hänt i vår värld sedan 1925 tills nu och hur politik, krig, musik, film och ungdomskultur skapat väldigt olika förutsättningar för varje generation. Framför allt annat är detta en bok om ledarskap.
Köp här
Typ: Facklitteratur Antal Sidor: 250

Egonaut Bok 1 – ”Jaget och ordet”
Bok 1 i Egonaut-serien tar upp två aspekter av ledarskap. Den första delen i boken handlar om jaget. Mer specifikt är detta en djupdykning i ämnen som personlighetstypologier, beteende och generationstillhörighet. Den andra delen av boken är tillägnad kommunikation. Här talar vi om modern retorik och om konsten att kommunicera effektivt.
Köp här

Typ: Facklitteratur Antal Sidor: 244

Egonaut Bok 2 – ”Ledarskap och kaos”
Bok 2 fokuserar på ledarskap och olika teorier kring detta. Vi diskuterar hur vi leder de unga generationerna på bästa vis. Det situationsanpassade ledarskapet är en annan komponent i bok två. Den andra halvan av boken handlar om kaos, vilket i den egonautiska tappningen handlar om både kreativitet och om att verka i komplexa system. Köp här
Typ: Facklitteratur Antal Sidor: 250

Egonaut Bok 3 – ”Struktur, drivkraft och påfrestningar”
Den tredje Egonaut-boken består av tre delar. Den första delen handlar om struktur och placerar personlig effektivitet och minnesteknik under luppen. Den andra delen av boken är dedikerad till att förstå drivkraft och universella faktorer för att skapa engagemang. Den sista delen av boken innehåller en verktygslåda för att ta hand om påfrestningar i yrkeslivet så som stress och konflikter. Köp här
Typ: Facklitteratur Antal Sidor: 242