Därför vill du mäta engagemang

Varför mäta engagemang?
Fram tills 50-talet var den rådande normen i västvärlden att lojalitet och disciplin var samhällets pelare. Ordspråk som ”Skomakare bliv vid din läst”, ”bättre en fågel i handen…” eller att ”du saknar inte kon förrän spiltan är tom” florerade i samhällssjälen. Dessa underströk faran av att vilja förändra sin situation och poängterade att det var bättre att härda ut (”Gräset är inte grönare…”). Få människor funderade över ifall arbete var kul, inspirerande eller utvecklande.
I det moderna samhället ser det radikalt anorlunda ut.
Idag börjar människor sin anställning på toppen av Maslovs behovspyramid. När alla andra behov anses vara tillgodosedda siktar vi på den inre tillfredställelsen i det vi gör, engagemanget.

Att veta att medarbetare är engagerade är därmed sannolikt den starkaste indikatorn på att de även stannar. Människor som beskriver sig själva som engagerade är mer lojala (76% enligt Haye-gruppen) och mer produktiva (42% enligt Mckinsey). En uppmaning från den kollektiva intelligensen av allt vad talent management heter kan därför summeras med följande budord:
1. Mät engagemang med en årlig undersökning och spåra hur trenden är i företaget.
2. Fokusera inte på att jämföra specifika nivåer mellan olika avdelningar (försäljning och marknad har oftast mycket högre nivå av engagemang än övriga företaget). Studera istället trender (stiger eller sjunker engagemanget).
3. Undersök trender per chef och per avdelning.
En mellanchef som tre år i rad har en trend av fallande engagemang hos sina medarbetare skapar en vansinnig förlust i företaget och driver medarbetare till konkurrenterna.

Enligt Gibbons Employee engagement kan du summera hela bilden av engagemanget med följande åtta ja/nej frågor:
1. Litar jag på ledningens omdöme?
2. Intresserar jobbet mig?
3.Tillför jag något som spelar en roll?
4. Kan jag utvecklas här?
5. Vill jag associeras med detta företag?
6. Gillar jag dem jag jobbar med?
7. Kan jag göra karriär här?
8. Värdesätter jag min chef?

Varför fokus på cheferna när vi tittar på engagemang?
Svar 1: Vanligaste anledningen till att vi slutar: Chefen (Källa: Gallup)
Svar 2:Viktigaste faktorn till att vi stannar: Chefen (Källa: Yahoo Hotjobs)

Ifall arbetslivet vore en gruva är engagemang de diamanter som finns inbäddade i all grå sten. En riktigt engagerad människa motsvarar en armé av de som bara ”har ett jobb”.
 ”Inget stort i denna världen har någonsin skapats utan passion”
-Hebbel 

Motivation för dummies

Sex människor klättrar uppför ett berg. Vad driver dem?
Mattias –  vill vinna ett vad vilket kommer att göra att honom 10 000 kronor rikare. (Drivkraft: Extern reglering)

Lennart – klättrar i berg därför att det är vad de gör helt enkelt i hans umgängeskrets. Hans familj har ett långt släktled av äventyrare och det förstärker Lennarts självbild att klättra i berg eftersom han känner sig stärkt i relationen till sin familj och sina vänner.(Drivkraft: Identifikation)

Pia – klättrar därför att hon hoppas att prestationen med att ta sig till toppen skall leda till att hon bevisar sin kapacitet för gruppen och därmed får chansen att följa med på nästa expedition till sydamerika, (Drivkraft: Introjektion)

Catia – klättrar därför att det är något som ligger för henne. Hon har alltid haft lätt för det fysiska utövandet och känner inte att hon slösar med sin tid när hon gör detta. Dessutom uppfattar hon omständigheterna med ersättning och gruppdynamik som trevliga. Hon skulle utan problem kunna spendera större delen av sin tid med att klättra. (Drivkraft: Integration)

Anna – är en klätterentusiast som läst varenda bok om ämnet värt namnet. Hon känner sig levande när hon klättrar och får något sprudlande i blicken när klättring kommer på tal. Att klättra är något hon gör vare sig hon får betalt eller inte (vilken hon är tacksam för att hennes arbetsgivare inte fått reda på). Det som driver henne är passion (Drivkraft: Engagemang)

Klas – är en herre som (likt Anna) har en passionerad inställning till klättrandet. Detta är något han tycks ha dedikerat sitt liv till och han har klättrat så långt tillbaka han kan minnas. Det som skiljer honom från de övriga är ett meditativt tillstånd som han finner ibland under sina sessioner. Enligt honom själv förlorar han greppet om tid men vinner greppet om berget på ett sätt som närmast upplevs som upphöjd trans. (Drivkraft: Flow)

Generellt sett gäller att ju högre upp i texten du läser desto svagare/kortsiktigare är drivkrafterna. Flow kan anses som det starkaste medan extern reglering kan anses vara det svagaste.

Värt att fundera på är vad det arbete vi utför idag har för motivationsgrund?
Någon som förstått de inre drivkrafterna är Mikhail Baryshnikov som säger så här:  “I do not try to dance better than anyone else. I only try to to dance better than myself.”