Är det lönt med lön?

Ett ämne som ofta diskuteras i media är betydelsen av lön och bonus system. Blir du mer motiverad av en hög lön? En VD ringde mig för några veckor sedan och yppade att det fanns ett problem med att tillsätta rätt kompetens i hans ledningsgrupper. Hans uppfattning var att det skulle behövas mycket högre löner för att locka in rätt styrelsemedlemmar. Detta är ett ganska traditionellt antagande, men står det sig fortfarande? Detta är vad som framkommit i studier kring belöningar.

-Människor med kreativa arbetsuppgifter blir sämre på att vara kreativa när en monetär bonus införs. Deras produktivitet ökar men inte kvaliteten på det som skapas. För att uttrycka det kort: de producerar massor med skräp (exempelvis: all Eurodisco)

Läs mer