”Mer än en slinky” – Strategiska workshops om generationer

”Varje generation vill ha sina egna symboler, sina egna människor och sina egna namn. De vill särskilja sig från sina föregångare” – Jim Morrison

Vissa ämne mognar i människors medvetande. När jag började tala om Generationer var ämnet ett frö. Människor som kontaktade mig ville ha ”inspiration till sin kick-off” eller en ”vitamininjektion”.
Uppdragsgivarna tenderade att vara mellanchefer eller människor som ansvarade för affärsnätverk. De hade känt att något var annorlunda -Att rekryter inte längre verkade vara stöpta ur samma mall. De reagerade på hur värderingarna hos unga medarbetare uppfattades som främmande för dem -som om de hade en annan uppfattning om spelreglerna. Men något drastiskt hände med förväntningarna på ämnet.
Fortsätt läsa ””Mer än en slinky” – Strategiska workshops om generationer”