Vad kräver morgonens arbetsliv? (uppdaterad)

Det finns de som ser framtiden.
De finns de som bidrar till att forma framtiden.
Sen finns de som bara undrar vad #&%?#*! som hände.


Har du funderat över hur arbetsmarknaden kommer se ut om tio år? 

Jag tänkte berätta om de trender jag ser inför framtiden.
Detta är vad jag hört med örat mot den digitala rälsen. Detta inlägg har också inspirerats av undersökningar från företag som Kenexa, Gallup och Forrester. En del är tankar som uppdragsgivare delat. Framförallt kommer mina tankar från unga människor som hänger kring kaffemaskiner.
Jag tror på det det afrikanska ordspråk som lyder:
Framtiden tillhör de som planerar för den idag.

Trendspaning mot framtiden. Vad väntar runt hörnet?
-En ung arbetsstyrka med liten fokus på (hög) lön. Den unga generationens känsla av status bygger inte på pengar, titlar eller dyra tjänstebilar (detta har deras föräldrar avmystifierat för dem sedan de var barn). Deras känsla av värde är istället knuten till spännande resor, familjeliv, etik och att odla sin talang. Därmed blir det allt svårare att behålla unga karriärister i själadödande verksamheter som urholkar din själ (läs: hierarkiska slipsfirmor)

-Befolkningen jobbar allt mer. Dessutom balanserar vi flera arbete samtidigt. Fritid och arbetstid blir en twittrande gråzon där vi ständigt är både i tjänst och ur tjänst. Anställningstiden blir kortare. Dagens unga arbetstagare beräknas hinna med 24 anställningar innan pension. 75% tror sig vara någon annanstans om 12 månader. Lojaliteten till arbetsgivaren minskar och lojaliteten tilll vår egen framtid ökar.

-Karriärer byggs på tvären. (En stark trend nu är att byta karriär efter 4-5 år med ett högavlönat yrke). Vi byter yrkesroller och kliver in i ett helt nytt område (som ofta ligger närmare vår ’sanna’personlighet och värdegrund). Att vi är halvvägs upp på stegen är inte längre ett argument för att fortsätta klättra.

-Äldre arbetstagare fortsätter verka förbi pensionsåldern. 80% av dagens arbetsstyrka tror sig vara kvar i arbetslivet efter 65 (AARP). I Sverige är en stark trend bland Babyboomers att starta eget efter 65 års ålder. Den generation som definierade begreppet tonåring på 50- och 60-talet stannar inte upp. Istället omdefinierar de nu vad det innebär att vara senior. De finner sena karriärer i framträdande roller som mentorer, rådgivare och interimledare.

-Arbetstagare tar ett större ansvar för sin karriär och för sin kompetensutveckling. Borta är tiden där du serverades kurser och information innan du behövde den. Du kör nu själv (ända in i kaklet).

-Arbetsgivare tar ett allt större ansvar för att skapa förutsättningar för  engagemang. De inser att medarbetarens potential inte frigörs när de behandlas som själslösa robotar eller små barn.

-Utbildningens värde minskar men kompetensutvecklingens värde ökar. Idag återfinns dubbelexamen även hos de som vänder burgare. Sverige har en extremt hög andel arbetslösa akademiker. Författaren Fredrik Svensson påtalar att på 50-talet kunde din examen räcka fram till din pension. Idag är halveringstiden tre år.
Intressant blir istället faktiska meriter, förmågan att skapa kontakter och ditt personliga varumärke. En av mina vänner anses som reklambranschens absoluta gurus, trots detta har han inte har ett enda högskolepoäng. Affärsvärldens giganter har inte akademisk utbildning (Gates, Jobs, Branson, Zuckerberg, Karan, Winfrey alla dessa saknar examen). Ju mer massutbildningarna fortflyter desto mer inflation blir det i utbildningens betydelse. Speciellt den tunga importen av billiga kompetenser från öst bidrar till detta. En utbildning är ofta en hygienfaktor, men den öppnar inga dörrar längre.

-Världen blir alltmer abstrakt. Priset på en bil var en gång i tiden i proportion till den mängd metall den innehöll. Idag handlar priset om digital mjukvara, patent och framförallt förväntningar. De flesta arbetsroller producerar bara abstrakta resultat -saker vi inte kan hålla i våra händer. Det värde vi har idag grundar sig på vårt sociala nätverk och vår uppvisade kunskap i andra hand (som en författare sa: ”detta är inte en bok, det är ett visitkort”).

-Frilansverksamhet ökar och den fasta arbetsstyrkan minskar. Bumerangmedarbetaren blir renhårig. Bron är inte längre bränd när du slutar utan det finns en väg tillbaka för bra medarbetare.

-år 2011 använde 50% av Sveriges 3-åringar Internet enligt en rapport från .SE .Det är lätt att förstå varför de unga kallas för våra digitala infödingar. 80% av Europas tonåringar är aktiva på sociala medier.

-År 2030 kommer 95% av all internettrafik användas till att sprida Lolcats

 

Att framtidssäkra sin verksamhet:
Några insikter jag tror är värdefulla för framtiden:
Öppna landskap
Arbete hemifrån är inte ”en förmån företaget erbjuder medarbetaren”. Det är ett sätt att hålla nere kostnader (mindre kontorsyta behövs)och en metod för att öka en medarbetares fokus. Hemarbete är idealiskt för att utföra en självständig avancerad uppgift. (Försök skriva en komplicerad rapport medan kollegans crazy frog-ringsignal ljuder genom kontorslandskapet).

Nästa generation medarbetare
Förbered dig att hantera flera generationer av medarbetare. Definitionen av ”bra förmåner” eller en ”bra chef” betyder olika saker för olika generationer. Det som betraktas som irrelevant av en äldre generation (ex valet av företagsstandard för tjänstetelefon) kan ha stor betydelse för en yngre arbetsstyrka. Det har sagts att den effekt som en generation har på samhället står i proportion till hur stor och enad den är. I det avseendet är generation Y världens första globala generation. En samling människor som är lika mångtaliga som sammankopplade. Samma tweets delas av unga människor med alla hudfärger inom en internetsekund. Världen kommer aldrig bli sig lik.

Alla-till-alla
Medarbetare behöver utbyta information och idéer sinsemellan. Traditionella intranät är alltför ofta top-down utan denna möjlighet. Gammal silo-kultur bidrar till att isolera idéer och nytänktande inom små celler. Informationsspridning behöver möjliggöras både digitalt och fysiskt. IBM har påvisat hur antalet kopplingar mellan medarbetarna står i proportion till mängden av innovation som sker i en verksamhet. Enligt Gartner är en människas kompetens i högsta grad ett resultat av kompetensen i dennes nätverk. Alla är smartare än någon.

Döda stämpelklockan
Pensionera termen ”kontorstid” ifall den inte betyder något praktiskt i er verksamhet. Arbete är något vi gör, inte en plats eller en tid. En märklig psykologisk effekt är att ju friare arbetstider du har desto mer vill du jobba.

Intraprenörer
Entreprenörskap är ett starkt ideal för Generation Y (78% vill starta eget). De vill egentligen inte jobba hos en arbetsgivare. De företag som vill finna och behålla ljusstarka stjärnor kan nå fantastiska resultat genom att satsa på intraprenörskap.

Ledarskap
Detta är en mycket stor del av det som påverkar engagemanget. Mät ledare på retention och på hur engagemanget hos deras medarbetare ser ut. Att medarbetare känner förtroende för chef och ledning är nyckeln. Kenexa, Gallup och Mckinsey är alla helt överens på denna punkt. Skillnader har uppmätts till astronomiska siffror (ledare som skapar förtroende har i snitt 14% avhopp per år, medan de som misslyckas har 50%) Ledarskap driver engagemang

Förvalta ungas förtroende
Generation Y har en högre tilltro till chefer än någon annan generation (Kenexa). Det är viktigt att förvalta detta genom att erbjuda en bra ledarskapskultur.

Kriget om talangerna intensifieras
Definiera vad en talang är i din verksamhet. Ifall du redan har några stjärnor så behöver du bara klona dem. Hitta rätt kanal för att nå talangerna. Skapa rätt introduktion och utvecklingsmöjligheter som gör att de stannar.

Mät engagemang
Allt fler människor börjar sin karriär från toppen av behovstrappan (detta kan vi tacka tidigare generationer för). Därmed blir självförverkligande den starkaste motivationen för att arbeta. Ifall en arbetsgivare inte klarar av att engagera är det bara att fortsätta till nästa aktivitet (att plugga filosofi i Thailand verkar ju kul). En mätning av engagemang talar för vad som kommer ske härnäst. Bevaka trenden på engagemanget och se detta som en tydlig indikator på ifall medarbetare vill stanna och utvecklas eller ifall de surfar på Monster.se varje kafferast.

Mobil
”Hör du mig bättre nu då?”
Dagens lösningar för mobilt arbete är oftast usla. Brusiga telefonkonferenstjänster, dålig täckning och förlamande säkerhetsmjukvaror gör företags-IT till ett sirapsdränkt gissel. En framtidsåtgärd är att bygga en stark plattform för arbete utanför kontoret och kanske ännu bättre: att tillåta medarbetare att använda sin egen utrustning.

Kompetensutveckling uber alles
Det finns ingen tillräckligt stor säck med högskolepoäng för att gardera någon mot förändringstakten av idag. Att vilja kompetensutveckla och att gilla förändring är ett överlevnadskriterie.

Engagera
Det handlar inte om vad du gör utan om hur du gör det. De flesta sysslor blir engagerande ifall rätt förutsättningar dukas upp för de som gör den. En riktigt framtidssäker verksamhet är den som kan engagera sina kunder och sina medarbetare.

“Losers live in the past. Winners learn from the past and enjoy working in the present toward the future.”
Dennis Waitley

17 svar på ”Vad kräver morgonens arbetsliv? (uppdaterad)”

 1. Sjukt intressant inlägg! Jag bara undrar lite kring hemarbete i kombination med att, som du skrev, fria arbetstider skapar större driv att arbeta mera. Risken är att detta frambringar arbetsnarkomaner som spenderar all tid ”på jobbet”. Kompenseras detta i så fall av att framtidens jobb är kopplat till värderingar och intressen eller kommer majoriteten, till exempel familjer, vara konstellationer med föräldrar som i hemmet är fysiskt men ej psykiskt närvarande? Hoppas du förstår min poäng :)

  1. Hej Josef.
   ”det får bara kallas jobb om de hellre hade gjort något annat”. Alltså visst finns det risken att arbetsnarkomanin ökar, MEN den kommer kanske i högre utsträckning att vara ett resultat av bättre, mer stimulerande arbetsförhållande. Du jobbar mer för att du tycker det är så förbenat kul helt enkelt.
   Idag finns ju redan människor som är på detta vis men som inte ens vågar gå hem från kontoret på vanlig arbetstid eftersom de vill framstå som drivna. Dessa människor är redan frånvända föräldrar.

   Som svar på din fundering tror jag så här: visst kommer det finnas de som förlorar sig i sitt eget engagemang. Det kommer finnas människor som tycker det är så kul att arbeta att de har svårt att slita sig. Men är detta ett problem?
   Värt att tänka på är att engagemang i ditt arbete behöver inte betyda att du jobbar mer, bara att du njuter utav den tid när du är i tjänst.

   1. Ah okej. Tack för svaret! Jag håller med dig och jag ser fram emot att få se hur arbetssituationen utvecklas :) Är psykologstudent så jag är väldigt nyfiken på vad det kommer få för konsekvenser!

 2. Hej Linus, tack för en mycket intressant och givande artikel! Det är en spännande resa vi har påbörjat och som du säger, det gäller att företag, organisationer och ledare hänger med i utvecklingen – det är bara de som förstår som kommer att överleva på sikt. Som du skriver så är nya generationer mer ”svårflörtade” och letar efter mer djupa värden hos den arbetsgivare de väljer. I framtiden måste ledare bli ännu bättre på att hitta ”individens optimala förutsättningar” istället för som idag…försöka få alla att passa in i den lilla fyrkantiga boxen. Med en öppen dialog och stor lyhördhet kommer man långt – och det är ofta små justeringar i arbetet som kan göra en stor förbättring för individen. Både vad gäller motivation, arbetsglädje och prestation! Tack än en gång för en mycket bra blogg!

  1. Bästa Christina =) Det är jag som tackar för att du läser.
   Ja, det är en resa. Jag tror arbetslivet håller på och ömsar skinn just nu, det är därför det är så svajigt i västvärldens affärsvärld. Men det kommer landa väl det är jag övertygad om. =)

 3. Hej Linus. Otroligt intressant, tack för en toppen sammanställning. Det här med generationer och förändringstaktenär ju enormt spännande. På vilket vis tror du att nästa generation Kommer kräva att ledarskspet genomsyras av värderingar? Tänker då mot bakgrund av att deras värdegrund är så stark och att man förväntar sig hög grad av etik & värdering hos Arb givaren.

  1. Tack Katarina! Alltid mycket smickrande att få beröm från en människa med ditt driv =)
   Jag tror att värderingar är mycket viktigare idag än vad det någonsin varit tidigare.
   Det finns tre saker som jag tror det beror på:
   A:Jag tror att det beror på att unga människor kommer från en trygg och stabil ekonomisk plattform där du arbetar främst för självförverkligande. Ju mer det handlar om det mentala och ju mindre det handlar om att täcka fysiska behov, desto viktigare blir värderingar
   B: Många kommer från en uppväxt präglad av omhuldande, uppmuntrande och coachande föräldraskap. Ju mer trygg och uppmuntrad du blir desto mer fokus kan du lägga på att hjälpa andra och att följa ditt hjärta (= värderingar)
   C: Som en kombination av A och B är man modig och individualistisk och har inga problem att släppa ett arbete ifall man tycker att det ”inte känns rätt”.
   I korta ordalag skulle jag svara så =)
   Trevlig helg Katarina.
   /Linus

 4. Hej Linus! Stort tack för en jättebra artikel som ger mersmak! Jag hade faktiskt inte hört talas om dig innan men ska nu kolla upp dina böcker. Du skriver om väldigt intressanta o relevanta ämnen. Själv känner jag igen mig en hel del i artikeln om morgonens arbetsliv fast jag inte tillhör de ”unga”, eller inte de yngsta i alla fall… :D Den här artikeln är väldigt inspirerande, bekräftande, välskriven, intressant, aktuell, ja, den har det mesta! Hoppas få läsa mer av dig. Ha det bäst! :)

  1. Alexandra jag tackar och bugar för den fina återkopplingen =)
   Det är ok att du inte hört talas om mig förrän nu. Det tog ganska lång tid innan jag själv hörde talas om mig ;)
   Jag tror inte att detta mindset är exklusivt för ung ålder utan snarare om ett ungt sinne, som känner av hur världen förändras.
   Det är så mycket som skett med våra värderingar de senaste åren som påverkat vad som är bra och dåligt- Jag tänker exempelvis på det där med ”hoppjerkor”. Förr var det mycket negativt ifall ditt cv visade att du haft många jobb. Idag är det negativt när ditt cv visar att du suttit på samma ställe i två decennier.
   Jag har i dagarna släppt min bok Talang 2.0 som handlar om dessa sidor =)
   Ha en fantastisk helg!

 5. Hej Linus!
  Fick din nya bok igår, men lånade ut den direkt till en kollega. :-)
  Tänker att det du skriver här är delvis en sammanfattning av boken. Det är i alla fall väldigt intressant och spännande och jag inser vad det kräver av dagens, och inte minst av morgondagens, chefer och ledare. Det knepiga blir ju bland annat att få ihop ledarskapet med alla olika värderingar som nu möts på arbetsplatserna, de äldre som varit länge på samma ställe och de yngre som gärna ser sig om. Å andra sidan har ju konjunkturen en viss inverkan på situationen också, tänker jag. (Hur mycket man kan flytta på sig.)

  Föreläser du någon gång någonstans också?

  1. Hej Ann,
   Tack för dina värmande ord, alltid fantastiskt kul när det jag skriver uppskattas!
   Det är sant som du säger att jag sammanfattat delar av min bok här. Min blogg använder jag som ett sätt att brainstorma med en kompetent publik inför böckerna =)
   Jag delar din uppfattning om konjunkturen. Konjunkturen styr hur lätt det är för arbetskraft att röra sig. De starkast lysande talangerna har dock nästan alltid ett val hos vem de vill jobba. Resterande arbetsstyrka får vanligtvis invänta att ”rätt förutsättningar” dykas upp om de vill byta arbetsgivare.

   Visst föreläser jag.Speciellt generationsväxlingen och Talang 2.0 är mina ämnen.
   Jag är snart i Stockholm (den 4:e Dec) och kommer då att föreläsa på PersonalAktuellts ”Stora Lönedagen” (Münchenbryggerierna). Denna veckan finns jag i Lund på Talangdagen där jag föreläser från boken om vad Talangkultur är.

   1. Finns det någon möjlighet att ”smita in” och lyssna på dig den 4 december? Resten av dagen är jag inte lika intresserad av.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.