Hjälp svenskt arbetsliv att bättre förstå introverta, extroverta och ambiverta

ambiversionJag behöver några minuter av din tid. Jag håller på med en något fördjupad analys av personligheter för att kunna berätta för svenskt näringsliv om hur vi vill ha det på jobbet.

Jag har satt samman ett antal påstående som förknippats med introversion, extroversion eller ambiversion. Det har dock saknats en tydlig källa till varför dessa påstående kopplats till dessa olika personlighetsdrag. Därför har jag lagt ut en enkät nedan. När du fyllt i den får du tillgång till de svar som olika personlighetstyper gett som grupper. Detta är väldigt intressant även för den som redan kan mycket om personlighetstest och gruppdynamik.
Du fyller i undersökningen här.
Tack för hjälpen, och för all del sprid denna länken. Ju fler svar, desto mer relevant blir analysen!

Så påverkar generationsväxlingen dig

Rullar du dig hellre naken i nässlor än läser hundratals sidor statistikrapport? Då har jag något till dig.

Låt mig summera vad generationsväxlingen är och hur den kommer påverka dig.
För första gången i Svensk historia är det fler som lämnar arbetsmarknaden än som tillträder. När vi talar om generationsväxlingen är det 40-talisternas avgångar vi menar. Pär Nuder råkade ge denna grupp smeknamnet Köttberget när han trodde att mikrofonen var avstängd. Köttbergsgenerationen är unik i flera avseende. Jag tänker då på mer än att de har finrum, provpackar inför resor, tycker att man måste ha en fast telefon eller att de behåller skorna på sig när de går på fest. Skämt åsido, de är unika exempelvis därför att de är första generationen som efter pension har högre inkomst än de arbetande generationerna. Så här säger SCB, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen om det som sker i landet just nu:

Fortsätt läsa ”Så påverkar generationsväxlingen dig”