16 introverta tips – till den extroverta chefen

introvertferdinand tatooBäste chef,
jag tror och hoppas ditt yrkesval grundats på ett intresse för människor.
Ordet introvert är du kanske redan bekant med. Det senaste året har media bombarderat oss med artiklar om detta nygamla ord (vilket först myntades 1669). Trots intresset är det flera relevanta saker som inte varit uppe. Jag vill lyfta det jag tycker mediabruset missat -att bemöta introverta medarbetare. Jag upplever att ledarskapsteorier är skrivna enligt premissen extroverta leder extroverta och att flera av dessa teorier är direkt skadliga för motivation och hälsa hos introverta medarbetare.
Detta inlägg handlar om: Hur får arbetslivet ut det bästa av introverta?

Forskningen, vad vi vet idag
introvertinnie-outie-brainsIntroversion är biologiskt mätbart, ärftligt och hårdkodat. Det ändras normalt inte över en livstidIntrovert som barn, introvert som vuxen. Draget styrs av hur vi reagerar på ämne som dopamin och hur våra blodflöden styrs i hjärnan. Förenklat uttryckt: Hur mycket behöver hända för att vi tycker att det händer tillräckligt mycket. Extroverta behöver mer aktivitet än introverta. Introversion är inget vi kan ändra på.

Därför får jag ont i hjärtat när jag hör de som vill ”fixa” sina introverta barn (jag har hört det ordvalet). Att vara introvert är inget som kan fixas. Introversion är ett uttryck för en annan palett av talanger än extroverta bara. Introversion kallas modern av alla personlighetsdrag eftersom det har visat sig påverka andra drag. Introversion/extroversion ingår även i femfaktorteorin som är den idag enda psykologiskt erkända personlighetsmodellen.

Att leda introverta
Vanliga missförstånd:
Dagprogram1-Intresse. Ibland frågar en irriterad omgivning ifall ”jag är närvarande”. Det beror på ett vanligt introvert drag. När jag koncentrerar mig på något som berättas tittar jag bort från personen som talar, för att minimera distraktion i tanke, för att försäkra mig om att det verkligen skall tränga in. Tumregel: Brist på ögonkontakt är inte ett tecken på ointresse utan raka motsatsen.

2-Negativitet. I vårt samhälle tolkas tystnad ofta negativt. Ifall du inte är snabb att jubla när den nya affärsidéen presenteras får du lätt stämpeln pessimist. Introvert drag är att börja med apati och sen över tid bygga upp en (ofta stark) åsikt om något. Många extroverta är tvärt om. De reagerar snabbt och affektivt. De vet direkt vad de tänker. Tumregel: Förväxla inte tystnad med negativitet.

3-Du känner igen introverta medarbetare. Nej du kan inte se vem som är introvert. Samhällets extroverta norm har gjort att många introverta är fantastiska på att låtsas vara utåtriktade. När vi bedömer andra person är det ofta en jämförelse av vår insida mot deras utsida. Vi lurar oss själva att det bara är vi som är obekväma på den där kick-offen.
Tumregel: Vill du veta vilka som är introverta, fråga.

introvert_the-power-of-introverts-L-85gZmL

4-Socialt handikapp. Introverta ogillar inte relationer eller möten. Stora sammanhang är dränerande för oss och många blir tysta i såna sammanhang. I möten en-till-en är introverta människor ofta riktigt skickliga och extremt närvarande. Tänk på att det är olika saker att ha social kompetens och på att vara social. Det förstnämda är en färdighet, det sistnämda ett behov. Tumregel: utgå inte ifrån att dina introverta medarbetare funkar sämre i sociala situationer än dina extroverta.

don-draper5-Hårdhudade. Stillsam mimik och formellt kroppsspråk är en introvert sida som ofta lurar vår omgivning. Många har därför en felaktig uppfattning om att introverta är emotionellt osårbara. Studier visar det motsatta, att vi är känsligare för påhopp och konflikter än extroverta även om vi inte agerar ut det. Tumregel: Inse att dina hårdaste medarbetare antagligen är dina mjukaste medarbetare

6-Blyg. Introverta är inte blyga. Blyghet är fobi för att hamna centralt i en social situation, introversion är snarare en avsaknad av intresse för att vara en mittpunkt av något som fokuserar på dem som person. Däremot kan många introverta förvåna genom att ta en exponerad position för att driva igenom något de tror på eller för att tala om ett specifikt intresseområde. Tumregel: skilj på begrepp som att vara blyg, osocial, antisocial och asocial. Ingendera är att vara introvert.

7-Avvisande kroppsspråk. Du berättar något för en introvert arbetsstyrka och alla sitter med stoneface och korslagda armar. Tolka inte kroppsspråk på introverta utan se vad som sägs efteråt istället. Ju dödare utsida desto mer aktivitet på insidan. Tumregel: Vänta in reaktioner och förbered dig på att de kan komma efter att mötet är slut.

8-Ledtid. Det bästa från introverta kommer med reflektion, eftertanke och ledtid. Det är vi som kan sitta tyst ett helt möte för att sen komma med svaret när alla gått tillbaka till sina platser. Vi vill inte tycka något direkt vi sittande bord, det blir halvsmälta tankar nån drar ur oss. Tumregel: Ge ledtid för beslut, undvik att kräva snabba svar utan utnyttja talangen för analys.

introvert49d063f825c1c15548e5e4c2f97a45073ae20828173d06311af675f5ae4212f7

9-Kommunikation. Ta inte tystnad på företagsmöte som ett tecken på ett ointresse för att kommunicera. Tumregel: erbjud en företagschatt så skall du se att det finns massor med åsikter.

10-Nedstämdhet. Undersökningar visar att extroverta är gladare. Är introverta ledsna hela tiden då? Nej, vi visar glädje på olika sätt bara. Extroverta bubblar, skrattar och uttrycker det tydligt utåt. För introverta är glädje ofta en upplevelse av harmoni, njutning och lycka. Tumregel: Leta inte efter extroverta uttryck för introvert glädje.

11-Den stängda dörren. Böcker och kurser i ledarskap lär chefer att leta efter tecken på sönderstressade medarbetare. Ett farligt tips att lyssna till är det som säger att ”medarbetare som sitter med stängd dörr är deprimerade/utstressade”. I fallet med introverta är det inte vad det betyder. Buller stör introverta betydligt mer än extroverta. Introverta stänger ner i den typ av mijö som kontorslandskap innebär. Tumregel: tolka en stängd dörr som tecken på att medarbetaren försöker fokusera.

12-Text. Kommunicera gärna i text när det är möjligt. Det är praktiskt eftersom det dokumenterar vad som sägs samt att det tillåter medarbetaren att ta ställning till det hela när denne har tid, snarare än när det passar bara ena parten. Tumregel: Se inte det verbala direkta samtalet som normen i en bra dialog.

introvert6dac9f4e45edd3b4a38a914baf25cf76

13-Ensamvarg. En introvert blir lätt en motvalls kärring. Då vi inte främst orienterar efter social kompass och grupptillhörighet tar vi ibland en åsikt som går emot normen. Det är lätt att se oss som ensamvargar i denna kontext. Bra gruppprocesser bygger på just detta, att det finns starka individualister som har unika åsikter med sig in. Det är därför som mångfald gagnar en grupp oavsett om den handlar om etnicitet, kön, ålder eller personlighet. Tumregel: se inte sund laganda som uttryck för att alla håller med varandra, utan som det tillåts många perspektiv.

14-Profilering av introverta. ”Introverta är på ett visst sätt.” Vi är alla en komplicerad och unik kombination av våra gener, vår uppväxt, våra erfarenhet och våra val. Känner du någon som har alla introverta drag som dokumenterats känner du en karikatyr. Det tål att upprepas att människor är unika och olika på samma gång. Att tala om olika personlighetstyper är fortfarande positivt dock eftersom det höjer toleransen för olikheter. Tumregel: förutsätt att ingen medarbetare passar in i en färdig mall.

15-Vissa roller passar inte introverta. Att vara introvert är en beskrivning för hur du upplever något, inte hur du för dig. Introverta medarbetare kan alltså lyckas med de roller de känner sig motiverade att göra. Harvard har exempelvis kommit fram till att introverta kan bli fantastiska ledare. En fördom jag hört flera gånger är nämligen att så inte är fallet. Harvards studie visar att introverta ledare är speciellt bra på att inte monopolisera samtal och att de välkomnar många åsikter.
Tumregel: Rekrytera inte med personlighetstyp som en avgörande faktor för om någon kan utföra ett arbete eller inte.

tardar-sauce-the-cat

16-Ringmassage. Vanligt är att bryta isen på nya arbetsgrupper med hjälp av övningar som tänjer på vår sociala stelhet. Ibland skall vi då snabbt komma förbi detta med diverse tokroliga övningar där vi utmanar oss själva. Vi får stå i en stor ring och massera varandras axlar eller tvingas titta någon i ögonen tills endera börjar skratta.
Tumregel: nej!

Slutligen
Åhörare efter föreläsning: ”Det blir mycket specialbehandling och kryptiska attityder att förhålla sig till. Är det inte enklare att bara rekrytera människor som har samma personlighet som jag?”
Tänk som så här: I en situation med både introverta och extroverta finns det någon som kan göra det som gör dig utmattad. Ett företag med en balans mellan dessa drag får en  bredd och mångfald i sin beslutsprocess. På ett naturligt sätt monteras det in både gas och broms, vilket är ett kriterie för alla fungerande fordon. Kärnan av allt det jag skrivit om handlar trots allt om att skapa ett företag och en organisation som välkomnar alla personligheter. På många företag beskrivs du i utvecklingssamtalet av din chef som introvert, med underförstådd betydelse ”jobba bort det”.
På bra företag säger du tack istället.

Tips:
introvert9789137140483_200_introvert-den-tysta-revolutionen-Vill du testa din personlighet enligt bigfive-modellen kan du prova det här.
-Vill du läsa mer om ämnet, finns min bok Introvert – Den tysta revolutionen. på både Bokus, Ad Libris och Kontentan. Motsägelsefullt nog håller jag även föreläsningar om detta.

21 svar på ”16 introverta tips – till den extroverta chefen”

 1. Sånt här gillar jag. Även om det mestadels handlar om introversion, så säger det ju även en hel del om extroversion. Det borde vara lag på att ha gått en ledarskapsutbildning för att bli chef; där både coachande ledarskap och en genomgång av introversion och extroversion är ett delmoment.

  Du visste redan på förhand vad du startade med din boktitel; en revolution!
  Sluta inte skriva – fortsätt!

 2. Hej Fredrik. Tack för kommentaren såväl som förtroendet. Jag släpper inte den digitala gåsfjäderpennan än =)

 3. Bra tips! För mig är detta en viktig pusselbit för ett lyckat mångfaldsarbete. En pusselbit som det pratas förvånansvärt lite om. En bra och genomtänkt mix av personligheter är i nästan alla sammanhang ett vinnande koncept är min erfarenhet. Tyvärr är det alltför lätt att missa talangerna som inte klockrent speglar gällande norm. Kanske springer vi ofta så fort att vi inte bottnar i våra verkliga behov när vi anställer och sätter ihop grupper av olika slag. Det finns säkert många tänkbara förklaringar.

  Jag passar på att säga att jag tyckte mycket om din bok, lättläst och bra. Viktigt att komma ihåg att det finns många nyanser även inom extroverta respektive introverta personlighetstyper. Vi människor vill så gärna sortera och kategorisera för att förstå att det kan bli lite väl grov sortering ibland. Fortsätt skriva om detta ämne, heja på!

  1. Tack Elisabet! Ja det du flaggar för är min eviga käpphäst i detta. Det vi kan tala om är mönster som syns när vi tar på oss statistikglasögon och tittar på stora grupper av människor. Det är däremot inte möjligt att känna individer genom studier som dessa. Har du tusen introverta i din arbetsstyrka kan det vara mycket kraftfullt att förstå dem som grupp och finna statistiskt gemensamma nämnare (såsom ex känslighet för buller). Skall du däremot rekrytera en enda finns det inget som slår ett samtal och ett möte mellan fyra ögon.

 4. Vill bara påtala att de introverta har ofta mycket att komma med, fast det inte alltid syns så mycket. Så jag vill med denna kommentar försöka att visa på värdet av det vi bidrar med.

  Själv är jag introvert, analytisk, kreativ, och förlorar aldrig en diskussion tack vare en överlägsen logisk förmåga. Jag fungerar utmärkt i mindre grupper där jag när jag tycker att något är intressant helt naturligt tar ledningen.

  Jag har med tiden lärt mig att vara trevlig och social, men blir efter någon timme helt utarmad och trött av att behöva förställa mig och låtsas vara intresserad av ointressanta människor.

  Nya chefer brukar efter en initial period mer och mer uppskatta mig, trots att jag inte följer deras förutbestämda önsketänkande om extrovertism. Förmodligen beror det på att de kan kapitalisera i sin karriär på den information och råd jag ger dem. Ja, jag tjänar mer än 99% av alla i Sverige, trots det. Således mycket uppskattad, men introvert.

  Det gäller att omedelbart när man får en ny chef börja bearbeta denne så att den verkligen förstår vilket fantastiskt jobb man gör. Man säger förstås inte det rakt ut, utan gör det pö om pö, så att man sakta bygger upp sin image igen.

  Men där gäller det att inte sikta för högt. Om man tar i för mycket blir man tvungen att åka runt och föreläsa, bli en messias för att sprida ordet. Mycket viktigt alltså att inte överdriva.

  Mina kreativa insatser i företaget har genererat, och håller för närvarande något hundratal personer med sysselsättning. Jag är inte det minsta intresserad av att kapitalisera på det genom en snabb karriär till min inkompetensnivå. Jag sitter hellre under korkeken och luktar på blommorna.

  1. Tack för denna ”case-study”. Du är en typ av introvert som inte ofta uppmärksammas tycker jag. Ofta är arketypen den om ”den ensamma (lite tokiga) uppfinnaren, som arbetar från en skrubb i källaren och är oerhört obekväm i sociala situationer”. Det glöms bort att det sociala spelet är en process, en färdighet vi kan lära oss. En introvert kan fungera hur bra som helst i sociala situationer. Jag vågar påstå att jag känner mig som dig på flera sätt. Jag vill inte ’högst upp’ utan har identifierat att steget innan höjdarpositionerna är suveränt roliga. Det är där som det dyker upp intressanta krävande uppgifter som inte nödvändigtvis tvingar dig att ha vare sig personalansvar eller delta i en massa internpolitiska ränkspel. ”om man tar i för mycket får man åka runt och föreläsa” -ja det är väl där jag tog i för mycket då ;)

   Jag har som du själv skriver också stor respekt för de som gör ett fantastiskt jobb, men inte berättar det. Det är något oslagbart i pondus hos någon som gång på gång levererar något ovanför vad som förväntas och som gör det utan att skryta. Bra idéer och exceptionellt arbete talar vanligtvis högt nog oavsett röststyrkan hos den som levererar. Tack för att du skrev!

 5. Vilken härlig bok ! Har skrattat gott i dom igenkännande orden! Har i hela mitt liv känt mig annorlunda,udda ,inte som andra..och det har varit tufft många gånger. Att välja och må bra i ”självsamhet ” är inte riktigt normen för människor. Har läst mycket nu om detta och känner mig trygg i att vara den jag är..Tack för kloka tänkvärda och positiva ord !

  1. Birgitta, tack! Jag tror att vi är många som gjort en ganska lång resa innan vi landat i acceptans kring att det faktiskt inte är fel att njuta av sitt eget sällskap. Jag tror att ingen är ensammare än den som inte kan vara ensam.
   Tack för att du tog dig tid att återkoppla, det är den bästa valuta en författare kan få =)

 6. HEJ LINUS! Älskar Din sida, Känner så väl igen mig på din beskrivning på
  din barndom, Jag ville ofta vara för mig själv och fundera och orkar inte
  vara länge med andra och tycker det blir för jobbigt än längre tid när det
  blir för många människor omkring Mig, Men när jag var barn så blev man
  tvingad att vara med dom andra barnen i stället för att vara själv och fundera
  som jag själv ville, Min skolgång blev ju tyvärr inte bra heller, Hamnade tyvärr
  i en stökig klass och stängde helt enkelt av och gick in i min egen värld när
  det blev för mycket för mig, Så Jag hamnade i en specialklass vilket inte blev
  mycket bättre för i samma klass hamnade dom som var stökiga också jag som
  behövde lugn omkring mig, så du förstår nog hur jag hade det, Kan skriva mer sen,
  Hälsningar Jerker!

 7. HEJ IGEN! Tänkte på ”Introverta” Personligheter i Tv serier, Saga Norén
  i ”bron” ses väl nog som en ”introvert” Personlighet eller hur? Hälsningar Jerker!

 8. HEJ LINUS! Har Du sett ”Bron”? Saga Noren i serien är Min favorit
  hon ser Jag helt klart som ”Introvert” eftertänksam fundersam
  och analutisk, Helt klart en ny favorit och seger som hon tycker :-)
  Hälsningar Jerker!

  1. Hehe ja det är en fantastiskt kul karaktär. Jag har märkt att det blivit allt vanligare att tv-serier handlar om lite udda personligheter. Tänker på både Mad Men(Don Draper) och Falling(Stella Gibson) där huvudrollsinnehavarna är så introverta att de nästan blir karikatyrer. När jag tänker på Saga så får jag intrycket att de nästan gjort henne lite milt autistisk. Men jag gillar idéen om att en hjälte i en serie inte längre måste vara nån märklig övermänniska utan brister eller substans. Jag gillar olika även i filmens värld =)

 9. Måste bara kika in här och skriva ett stort tack till dig Linus! Jag har alltid försökt passa in bland alla andra men aldrig riktigt funnit min plats. Introvert – den tysta revolutionen har verkligen gett mig en funderare. Det är väldigt skönt att veta att man inte är socialt efterbliven, vilket har varit min ständiga teorin de senaste 7 åren :)

 10. Jag har läst boken högt för min sambo så att han skulle kunna förstå mig mig bättre. Anledningen till att det blev högläsning berodde på att han inte tyckte boken verkade vara något för honom, och därför skulle han inte läsa den heller. Jag vet inte om högläsningen hjälpte. Jag och min sambo är så olika för några helger sedan fanns ett inslag och test i Dagens Industri vi både tillhörde de olika två grupperna: en introvert och en extrovert.
  Dagligen konfronteras jag med att som introvert fungera i en extrem extrovert arbetssituation. Egentligen har jag ett jobb som passar en introvert. Men jag sitter i ett litet rum som delas med två andra som båda springer in och ut och har även telefonen nära tillhands. Det är en brist hos min arbetsgivare som inte förstår att i mitt arbete blir jag konstant störd. Jag blir avbruten i tanken, tappar koncentrationen när jag läser komplicerad text, eller bara behöver sitta och sortera tankar. Det är alltid någon ananas telefonsamtal, in eller utgång i rummet, en dörr som smäller igen, en dörr som öppnas hastigt etc. Varje gång blir jag avbruten, varje gång blir jag störd. Jag skall grotta in mig i detaljer och lägga upp strategier, skriva PM, gå på möten, och vara allmänt tillgänglig. Allt detta fungerar för en introvert men arbetsro är så väldigt viktigt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.