Undersökningen färdig – Blir introverta glada när du ställer in ett möte?

11111introvert-ph-130906Hatar introverta telefonen?
Är vänsterhänta oftast ambiverta?
Är extroverta okänsliga för störningar?

Undersökningen är klar! Jag är mycket tacksam över spridningen. Överväldigande! Det har kommit in hela 781 svar! Svarande har tagit ställning till 32 kluriga påstående vilka påståtts ha haft en koppling till att vara introvert. Jag är förbluffad över utfallet.

269 introverta, 349 ambiverta och 163 extroverta har svarat.
Nedan följer en summering på hur de svarat på olika påstående. Flera av dessa är extra intressanta eftersom de har en glasklar koppling till arbetsmiljö och ledarskap.

Notis: Poängen nedan är enbart från de som svarat ”instämmer helt”. (”instämmer delvis” är alltså inte medräknat). De jag markerat med rött är påstående där utfallet känns extra intressant. (Studien som helhet kan ses här)

Påstående (procenten visar endast de som svarat “instämmer helt”) Extrovert Ambivert Introvert
1 Jag ogillar öppna kontorslandskap 12% 25% 45%
2 När någon avbokar att möte blir jag oftast lättad 3% 15% 34%
3 Många möten är onödiga 12% 23% 42%
4 Jag blir lätt distraherad 11% 18% 34%
5 Jag presterar bättre när jag avskärmar mig (med ex hörselkåpor) 15% 33% 51%
6 Under stress presterar jag sämre 4% 11% 23%
7 Jag lägger mycket tid och tanke på mitt utseende 10% 7% 7%
8 Jag har flera tatueringar 13%(ja) 11%(ja) 9% (ja)
9 Jag är obekväm att prata inför en större grupp människor 9% 16% 39%
10 Jag är sällan uttråkad 23% 32% 36%
11 Jag känner mig ofta frånvarande i vardagen 1% 5% 12%
12 Jag är mest effektiv och fokuserad på morgonen 29% 23% 28%
13 Jag skriver med vänster hand 8%(ja) 7%(ja) 9% (ja)
14 Jag gillar inte oväntade besök (även om de är från mina vänner) 6% 18% 44%
15 Jag är inte tävlingsinriktad 10% 14% 28%
16 De flesta uppgifter löses inte bäst i grupp 6% 13% 28%

Ambivert är sturskt förevigad i mittspåret. På varenda påstående (utom nr13) lyckas ambivert att vara personligheternas vanilj och placerar sig mellan introvert och extrovert. Det tycker jag är anmärkningsvärt och talar för att begreppet har ett berättigande genom att vara så distinkt.

Påstående (procenten visar endast de som svarat “instämmer helt”) Extrovert Ambivert Introvert
17 Jag minns upplevda situationer och samtal väl 25% 32% 35%
18 Jag minns fakta och information väldigt väl 12% 16% 27%
19 Som regel fattar jag beslut fort 33% 19% 9%
20 Jag känner mig mest harmonisk när jag tillåts göra en sak i taget 10% 31% 51%
21 En vecka där kalendern är tom, är en bra vecka 9% 29% 39%
22 Jag upplever att jag har ett öga för detaljer 23% 45% 55%
23 Jag har en privat och en offentlig personlighet 8% 19% 35%
24 Generellt sett är jag inte intresserad av att resa 4% 6% 15%
25 Jag gillar att ta chanser i valsituationer 16% 5% 3%
26 Jag bevakar trender och har insyn i vad allmänheten verkar gilla 22% 12% 8%
27 Jag upplever en tröskel för att tala med främlingar 1% 12% 34%
28 Jag umgås hellre med färre personer (1-4) än större grupper (5-12) 13% 48% 81%
29 Jag gillar inte att tala i telefon 7% 23% 46%
30 Jag tar lätt illa vid mig 9% 19% 32%
31 Det tar lång tid för mig att komma över något som sårat mig 15% 30% 46%
32 Jag känner mig ofta nöjd 33% 25% 19%

Summering
Introvert och extrovert uppvisar betydande skillnader i studien. De introverta i studien har tydligt behov att:
1. Avskärma sig
2. Arbeta i sekvens
3. Vistas i små grupper.
Andra betydande teorier om ökad stresskänslighet hos introverta backas av resultatet.

Min åsikt är att bra företagskultur byggs kring en stark produkt, med ett tydligt syfte samt tolerans för människors olikheter. Att förstå personlighetstyper som introvert,ambivert och extrovert är en del av ett mångfaldsarbete. I en riktigt bra organisation behöver en medarbetare inte ta på sig en offentlig personlighet på morgonen utan kan tryggt verka utifrån sin egen naturliga person under hela dagen.
”Always be yourself, express yourself, have faith in yourself, do not go out and look for a successful personality and duplicate it”
Bruce Lee

Mer information om Introversion finns samlat i min bok ”Introvert – Den tysta revolutionen” (årets HR-bok 2013)

14 svar på ”Undersökningen färdig – Blir introverta glada när du ställer in ett möte?”

 1. Hej Linus.
  Bra att du driver detta perspektiv.
  Det jag är nyfiken på är hur du ser konkreta arbetsformer framför sig som kan hantera de nya kraven på mycket bättre och snabbare samspel mellan individerna i våra organisationer?
  När komplexiteten ökar och tillvaron blir allt mer VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambigous) fungerar inte långtidsplanering och man behöver utveckla, leverera och förbättra det man gör ännu mer ii ”realtid”. Normalläget är ständig omplanering, snabba ryck och förändrade förutsättningar.
  Detta gör att alla medarbetare (som ofta också finns i andra organisationer som man samarbetar med, både hos kunder, partners och leverantörer) inte kan sitta i isolerade öar och göra färdigt saker i sin egen takt. Man behöver hela tiden vara i samspel med andra för att snabbt stämma av saker, justera planer och ibland helt byta riktning.

  Samtidigt så har vi olika personligheter, preferenser och präglingar bland oss människor och vi behöver hitta arbetsformer som låter fler komma till sin rätt.

  Så, jag är nyfiken på vilka konkreta arbetsformer du ser framför dig för att hantera just kravet på samspel i realtid?
  /Thomas

  1. Mycket bra, flerdimensionell fråga! Eftersom jag är introvert behöver jag fundera lite på den innan jag vet hur jag känner där ;) . Återkommer!

  2. Thomas, jag har grubblat på det som du skrivit och tänkt en del.
   Jag tror efter begrundande att det introverta förhållningsättet är en styrka även här
   -Först och främst tror jag inte att en kortare idéprocess alltid är ett bra sätt att bemöta världens ökade informationskrav. Ibland har ett framgångsrikt beteende varit att ”inte göra något alls utan bara invänta att konjunkturen återkommer”. Så har det funkat exempelvis i byggbranchen. Jag tror vi förleds att tro att vi måste möta samtiden med allt kortare beslutsled. Ibland har ledtiden i beslut effekten av att de adderar kvalitet, eftertanke och riskavvägande-.
   Detta tänkande är ibland kännetecknande för introverta, som hellre bromsar än gasar. I extroverta organisationer blir det ofta tvärtom, man gillar alla nya ideer och vill verkställa dem fort. Extrovert och introvert är som gas och broms och vilket fordon klarar sig med bara endera?
   -Att jobba i realtid är inget problemet. Jag verkar i en organisation som har en tydlig introvert slagsida och där har chattfunktionen blivit ett fantastastiskt arbetsverktyg som låter introverta skapa grupper för att behandla specifika ämnen när som helst. Framförallt kan textkanaler upphäva behovet av att mötas på en tid och en plats och istället ger de en fokus kring resultatet som skall uppnås. Introverta trivs bäst med att kommunicera i text.

   -Styrkan med introverta kommer ofta fram i samspelet med extroverta. I gruppmöten genereras gnistor som sedan ofta tar eld i tanken hos den enskilde på kammaren under nattens småtimmar.

   exempel på hur det inte behöver vara extrovert för att vara framgångsrikt finns att se både hos Apple och hos Google. På Google tillåts varje medarbetare att förfoga över 20% av sin tid helt självständigt. Enligt Google kommer 50% av deras innovationer från denna tid. Apple är kända som en hierarkisk, hemlighetsfull, silotänkande organisation som inte alls högaktar medbestämmande eller gruppbeslut. Trots avsaknaden på de extrovert dragen har de på något sätt lyckats att inte bara blomstra i en tid av lavinartad förändringstakt, utan att även forma denna tid.
   Så din fråga är mångnyanserad.
   Min slutsats är att vi mer än tidigare behöver vara bättre på att skapa rätt förutsättningar för fler personlighetstyper och att gå ifrån den tid då alla vill anställa ”kreativa, drivna, lagspelare”

  1. Haha =D man får lov att vara syrlig ibland. Jag var taskig. Ambiverta har andra talanger. De har visat sig vara bäst på telefonförsäljning (Läs Dan Pinks nya bok om försäljning så står det mer där). Men det var onekligen kul att de var så vansinnigt fixerade just i mitten ( i denna undersökningen iallafall)

 2. Tack Linus, kul att se resultat från din undersökning! Inga större överraskningar tycker jag, det finns helt klart en viktig arbetsmiljöaspekt att ta hänsyn till.

  En mycket relevant fråga från Thomas, jag är övertygad om att introverta styrkor är otroligt värdefulla i den flexibla och föränderliga tid som vi lever och verkar i just nu. De introverta styrkorna bidrar bl.a. till hållbarhet och konkreta resultat, de utgör också en viktig balans i tider när kraven på flexibilitet är stora, tror jag.

  Struktur och planering behövs minst lika mycket nu även om perspektiven och planerna behöver kalibreras och ändras oftare. Jag tror att vi kan organisera arbetet så att introverta kommer till sin rätt. Förmodligen är lösningen att förstå och respektera att vi är olika och har olika behov och att ge utrymme för ostört arbete. Med bra och genomtänkta metoder för kommunikation och planering i arbetsgrupper, tydligt fokus på förväntningar och önskade resultat och att nyttja möjligheter med den nya tekniken borde det spela allt mindre roll var man fysiskt befinner sig.

  1. Tack för den synnerligen kloka arsenalen av obeservationer. Jag är på samma planhalva som du!
   Jag tror inte att hastighet innebär att vi måste göra avkall på struktur. De nya agila arbetssätten känns relevanta idag och dessa är inte hippie-tekniker utan erbjuder fortfarande struktur. Det jag tror kan göra en skillnad är att diskutera och informera om hur personlighetsdrag tar sig uttryck.Ofta är information samma sak som förändring.
   Du skriver: ”Med bra och genomtänkta metoder för kommunikation och planering i arbetsgrupper”
   Jag tror detta med och är en stark förespråkare av speciellt verktyg som ex gruppchatt vilka ger en möjlighet för alla inom en organisation att nå varandra utan att göra våld på varandras ställtid. En annan viktig betänklighet är att reflektera mycket som organisation över vilken typ av människor man gör till chefer. Den signalen har ofta en stark kulturbärande effekt. Ifall alla chefer är tydligt extroverta blir det då lätt en implicit signal att detta beteende är lite mer eftersträvansvärt än det introverta. I mångfaldshänseende tycker jag att detta är högst relevant att ta ställning till.

   1. Tack själv, jag är så glad att du håller frågan vid liv. Det handlar om mångfald i personlighet vilket inte är mindre viktigt än t ex kön eller etnicitet, tycker jag. Håller helt med om ledarskapet som kulturbärare, jag har upplevt märkbara skillnader i den lokala kulturen på funktions-/avdelningsnivå när det gäller tolerans och ideal kopplat till ledarens personlighet i ett och samma företag. Inte alls konstigt att det blir så, men det är otroligt viktigt med medvetna chefer för att hantera olikheter på ett konstruktivt sätt och kunna ta tillvara potentialen som finns i hos de som inte riktigt passar in i rådande norm. Jag tror mkt på faktavägen för att hitta motivation till förändring. Bra exempel med Apple & Google.

 3. Hej!
  Intressant att få ta del av undersökningen och resultatet liksom era tankar ovan, tack.
  Linus, du sätter fingret på hur viktigt det är att olika människors personlighetsdrag får utrymme både i jobbet och på den fysiska arbetsplatsen. Att prata om mångfald här beträffande introvert, ambivert eller extrovert tycker jag är spot on – en dimension som det i princip aldrig talas om eller tas hänsyn till, tyvärr. Hittills.
  Länge kände jag mig hemma i båda ”lägren”, en typisk ”gasa och bromsa person” med egna ord, vilket stundtals var förvirrande. När jag kikade närmare på begreppen och insåg att det finns något mitt emellan – ambivert – då kände jag mig ”hemma”.
  När jag snabbt bläddrade i genom din senaste bok (längtar efter att få läsa den i ett svep), hittar jag ingen information om just mittgruppen ambiverta – vad är dina erfarenheter och tankar kring denna grupp – ”vaniljgruppen” ?

 4. Hej Linus. Har lyssnat på hustrun (dunder-introvert) citera din bok under ett par frukostar med stor behållning. En intressant reflektion är att nästan allt prat om management/personlig utveckling mm bygger på att du måste vara extrovert för att ens kunna ta del i processerna.

  Tänder på de konkreta idén med gruppchat.
  Har du några förslag på lösningar? Kör Apple i företaget och kan köra iMessage, men våra kunder tillåts ofta inte använda det.

  1. Hej Mats, vad det gäller ren teknik för att stödja så tycker jag att gruppchatt i Skype funkar toppen! Då kan du köra flera parallela chatter samtidigt. Ex kan det finnas en ”kontorschatt” och en ”off topic chat” där. Introverta gillar text för det mesta så det tror jag skulle kunna hjälpa. Dessutom finns Skype till alla relevanta plattformar och är gratis. Jag delar din observation om litteratur. Den känns ofta ”av extroverta för extroverta”. I övrigt är det kul att få vara med på era frukostar. Jag känner mig hedrad =)

  1. Tack för tipset!. Yammer känner jag till sen tidigare men Slack är ännu okänt för mig. =)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.