En arbetsgivare som ingen annan

I Lund finns en diskret tegelbyggnad precis vid stationen. Den bruna fasaden försvinner i mängden, verksamheten inuti gör det inte. Här lever en företagssjäl som i högsta grad är unik. Framförallt talar vi om en organisation där värdegrunden byggts inifrån och ut. På uppdrag av ledningen har jag mätt engagemanget  här. Jag blev uppriktigt häpen över resultatet. Sen blev jag vansinnigt nyfiken. Välkommen på besök till en verksamhet byggd kring engagemang i alla led.


Presis
 är ett it-bolag som funnit en unik spinn på företagskultur. När Presisarna inte gör kunder lyriska med innovativa applikationer och magisk kod, spelar de Mario Kart från färgglada fatboys. Fokus blandas med lekfullhet och humor. Det finns en värme här som möter dig redan vid tröskeln. Kontoret är ett fönster mot branschen under it-bubblans glada dagar. Skillnaden är att här funkar ekvationen hela vägen. Det finns en solid kärna av produkter. Fram för allt annat, finns värderingar som levs på riktigt. Presis har kul och gör vinst under tiden. Humorn lyser igenom i allt som sker på firman. Från de som satt in Bobby Ewing-foto på sina kontaktuppgifter till dåliga ordvitsar här och var som bara utvecklare kan förstå eller uppskatta (lappen vid diskmaskinen ”Disk okompilerad, det går bra att committa”). Redan glastavlan vid entrén sätter ribban för en arbetsplats som denna: Här Arbetar Presisare som: – Har ett genuint tekniskt intresse -Som är nyfikna att lära sig nytt – Som är öppna och delar med sig – Som skriver saker på väggarna.
Det där med att skriva på väggarna är ett intressant tema. Så här står det för övrigt på toalettväggen (klicka på bilden):

Personalsektionen på deras hemsida är värd att besöka för den som har en grå eftermiddag. Allt är inte ett stort Lunda-spex på Presis. Jobbet och uppgiften har allvarligt fokus, allt annat är mest på kul. Det finns en hat-kärlek till uppgiften här, en slags vinnarmentalitet hos utvecklarna som gör att de antingen skiner eller blixtrar, en indikation på stort engagemang. Apati är det farligaste du kan ha och det finner du på arbetsplatser där det byts tid mot pengar. Medarbetare som då och då får utbrott är något helt annat. Denna emotionella sida påvisar det som jag sett från första stunden: Presis har ett hjärta.

Anorlunda möteskultur
Presis månadsmöten trotsar den klassiska modellen. Det handlar inte om att rapa nyckeltal eller snacka verksamhetsjargong till overheadbilder. Detta trots att Fabian Hagman, Vd:n beskriver sig själv på intranätet med orden “svart bälte i att rita fluffiga moln och pilar på tavlan”. Presis har informella och avslappnade möten som manar till utveckling och uppskattning. Mycket tid läggs på att definiera och förtydliga värderingar och arbetsmetoder. Effekten blir en tydlighet som jag sällan skådat på andra företag. De jag intervjuar vet vad värderingarna är på Presis. Något jag noterar är att små fyndiga “verksamhetshack” körs på mötena. Ett exempel på detta är att Presisarna lägger några minuter varje gång på att skriva ner vad de lärt sig under den gångna månaden. Med tiden blir dessa betraktelser ett intressant kartotek att återbesöka för deras personliga utveckling. Ett annat inslag är Kompetenskramen –benämningen på en kollektiv gruppkram som ibland tilldelas någon som utmärkt sig extra. Det som jag känner skiljer företaget från majoriteten är främst den naturliga och prestigelösa attityden. Statustänkande, hierarki och självhävdelse känns avlägset Presis.
 Jag har varit länge nog i branschen för att genomskåda dess klyschor. “Vi söker kreativa och engagerade medarbetare” eller “Din utveckling är viktig för oss!”. Ofta mumlas orden med monotont röstläge av en trött mellanchef som läser innantill. Jag är allergisk mot det där. Alla vill verkligen inte ha “engagerade kreativa medarbetare”.

Därför blir jag glad av förtroendet att analysera Presis. Jag har mätt medarbetarnas engagemang samt sett över gruppsammansättning och ledarskap. Fabian och hans kompanjon Max delar en tro på inre drivkrafter och ser gott i alla människor. Deras olikheter kompletterar dem. Max smeknamn ”riddaren av Excel” sätter tonen. Fabian är den extroverta inspiratören, idésprutan, försäljaren och firestartern. Max är realisten, systemeraren som kalkylerar och slutför. När de förs samman blir ett-plus-ett sjutton. Duon har med stor framgång skapat den engagerande miljö som idag är Presis. Detta avspeglas bland annat i faktumet att bara en person förlorats till konkurrenter de senaste sex åren. Vi talar trots allt om en bransch där arbetsgivare byts som underkläder (vilket säger väldigt lite för unix-konsulter). I konsultbranschen är lojaliteten mot arbetsgivare generellt sett är bottenlåg.

Vad bidrar till detta höga engagemang?
På Presis har man avskaffat utvecklingsamtal i traditionell bemärkelse. Den obligatoriska stela sittningen en gång om året är borta. Istället lägger cheferna minst en halvtimme i månaden för att följa upp med sina medarbetare. Det blir ett löpande, naturligt samtal på detta viset, något som tillför något.

Det glöder i Fabians ögon när han talar om personalpolitiken. För honom är inte varumärket ett sätt att sälja in sig. Varumärket är en biprodukt av en gemensam Presis-anda, delade värderingar och en enad etik. Fabian är engagerad i sin personal och i sitt företags värderingar på ett sätt som är inspirerande. De som träffat Fabian har lärt känna en färgstark person med tonvis av energi. Han är många saker, men det första som kommer på tanke är genuin.


Värderingar
Ledorden ärlighet och transparens är inte klyschor. Att jag kan publicera denna artikel är ett bevis för detta. All information på företaget är tillgänglig för alla. Detta verkar på båda hållen. Fabians lön är känd av de anställda. Att bygga ett förtroende på alla nivåer har hela tiden varit ledmotivet. Medarbetare ges en flexibilitet i arbetstider och val av arbetsplats. I gengäld förväntas en självgående person med en glädje för hantverket. “Ifall du behöver regelverk är du antagligen inte rätt person för oss” säger Fabian.
Varje person som jag intervjuar kan dessa värderingar. Värme, ärlighet och humor lyser igenom. Jag uppskattar den lilla touchen med att det verkligen hänger en liten novell på toaväggen som handlar om Presis. Jag noterar att Fabian titulerar sig “vän och kollega”, snarare än VD när han tilltalar företaget. Det är den typen av prestigelöshet som Presis byggts kring.
En rolig detalj är en kunskapsvägg där några Presisare skrivit upp dyrköpta läxor direkt på tapeten (“Spara ALLTID din databas innan du kör dumma kommandon!”).


Om miljön för miljön
Din utveckling i samtid, för en hållbar framtid”. Fabian säger det utan att flacka med blicken. Bortom klyschor är det som kommer från hjärtat. Presis agerar som de lär och investerar en del av vinsten i vår värld. Mer specifikt köper de regnskog. På anslagstavlan finns ett fyrfärgsfoto på Lund sett från luften. Ett generöst område är markerat i grönt för att visa den växande mängd skog som  företaget köper in.
Även produkterna värnar om miljön. Presis! har skapat applikationen Avtryck  som tar in miljödata från företag i realtid.

Detta visas på ett extremt lättöverskådligt sätt som en graf på intranätet. Att se fotavtrycket som företaget lämnar ger i sig ett förändrat beteende. Fabian beskriver deras framgångar med Avtryck som en positiv spiral.
“Ju mer vi säljer av Avtryck desto mer regnskog köper vi. Att kunna se detta på väggen gör att kopplingen blir tydlig. Vi dumpar inte en massa pengar in i ett svart hål av bistånd. Nej, vi ‘ser’ effekten och det gör att vi kan känna oss stolta och motiverade över vårt bidrag till världen”. Sen försvinner Fabian in i ett uppeldat tillstånd och börjar berätta om en ny alternativ energikälla baserad på glaciärvatten. När han berör vågkraft i Norge blir han högröd av inlevelse. Jag bevittnar engagemang i sin rena form.


Information uber alles
Företagets utgifter kommuniceras och förtydligas. När anställda får reda på vad en konferens egentligen kostar inklusive intäktsbortfall förvånas de. Informationen ger dem en möjlighet att förstå verksamheten på ett sätt som medarbetare vanligtvis skyddas ifrån. Öppenhet med information gör det möjligt för alla på företaget att se den gemensamma börsen. Information är för alla lyder en grundmurad filosofi hos Presis.
Transparans är onekligen en genomgående värdering som återkommer i alla olika sammanhang. Transparansen går på båda hållen. Ifall du inte passar in hjälper Fabian dig att komma vidare, han skaffar ett nytt jobb till dig helt enkelt.

Det kan kännas velour med dessa nymodiga humanistiska ledarskapstankar, men varenda aktivitet bottnar i en affärsplan som sätts på kvartalsbasis. Varenda ett av de individuella utvecklingsmålen kan spåras tillbaka till denna affärsplan. Varje utbildningsinsats pekar tillbaka på något som är relevant för verksamhetens bestående. Bara Presis arbete med kompetensutveckling är värt ett inlägg i sig självt.


Du får bara kalla det för arbete om du hellre hade gjort något annat

Jag har ingen aning” blir svaret på frågan hur mycket Fabian jobbar. Det snurrar alltid affärsidéer i huvudet på honom. Pengar är främst ett sätt “att hålla koll på poängen”. Detta är en kännetecknande filosofi för passionsdrivna entreprenörer. Jag får ett intryck av att allt bottnar i en skaparglädje.

Livlinan
Föredömligt är att Presis etablerat en kommunikationsplattform som verkligen används. Mer specifikt så nyttjar alla en öppen chattkanal för att utbyta information och ställa frågor. En fungerande process för detta skall inte underskattas eftersom dagens experter främst utmärker sig genom att använda styrkan i sitt totala kompetensnätverk (Gartner). I detta sammanhanget är detta exakt vad det blir. Presisare som sitter ute hos kunder kallar chatten för deras livlina till resten av organisationen, ett sätt att vara kvar i gemenskapen.

Receptet?
Jag ber Fabian att avslöja de tre viktigaste ingridienserna i Presis-formeln. Efter flera försök lyckas han formulera något han är nöjd med. Inget sker på slump, inget är slarvigt ihopsatt. Han faller inte heller in i fällan med att skjuta av några typiska ledarskapsklyschor från höften. Istället lämnar han ifrån sig dessa tre principer:
1. Led med föredöme. Ledaren är en medarbetare som är en god förebild för verksamheten och uppgiften är att visa vägen. Den enda extra förmånen är att konstant få utmana sig själv. Belöningen är att få bevittna utvecklingen i sina medarbetare.

2. Målen skall vara tydliga och konstant kommuniceras, visualiseras och relateras till vardagens arbete. Vägen dit finner medarbetaren med stöd av större planer och små vardagsinitiativ som fångar möjligheterna att nå framgång.

3. Förståelse framför regler. Rekrytera intelligenta människor som kan förstå komplexa samband. Jag kan på enkla pedagogiska och lekfulla sätt förklara hur verksamhetens ekonomi fungerar. Jag vill skapa förståelse för att utveckla medarbetaren och deras beslutsförmåga

Citat från Presisare
(det är inte tjejen på bilden som skrivit brevet)
“Styrkan med oss är den familjära stämningen och den platta organisationen. Fabian beter sig inte som en chef utan är en verklig ledare”

“Hierarki finns inte utan man lyssnar på personalen. Beslut blir snabba. Presis är ett personalstyrt, demokratiskt företag”
“Presis är ett flexibelt företag, du kan påverka din situation”
“Vi gör bra jobb och har kul under tiden vi löser det som uppstår”
“Miljötänket gör mig stolt”
“Vi har en ideologi! Det börjar inte med pengar här. Vi vill göra världen lite bättre. Vi är äkta”  

Analysen: Är Presisarna engagerade?
Jag har tittat på åtta facetter av engagemang inom företaget. Hur mår då glöden på Presis? Korta svar: absurt bra

Längre svar: Presis har en kultur byggd för att engagera. Det finns centrala och humanistiska värderingar i botten. Detta märks i den resonans som finns med människornas motivation. Den facett som kom högst upp var just “Jag är stolt att tillhöra Presis”. Detta måste anses som en fantastisk bedrift. Tillsammans har de skapats en kultur som bärs som en medalj. När jag frågar anställda om varför de är så stolta så svarar majoriteten “för att vi gör bra saker för miljön” och för att “vi arbetar fantastiskt bra med kunderna”. Näst högst kom påståendet “Jag gillar dem jag jobbar med” där en förkrossande majoritet satte högsta betyg. Presis är en motor driven av rent, mänskligt engagemang. I vissa kretsar av Talent Management-sfären menas det att det kan vara ett problem med en så sammansvetsad grupp medarbetare. Det kan vara så. Men med starka ledare och chefer med hög integritet balanseras detta. 

From good to great to… Awesome-ish?
Presis är mästare i avseende engagemang. Det är därför jag lagt tid på att skriva detta utömmande inlägg. Jag blev uppriktigt förvånad över att se människor uttrycka en så positiv inställning. Lönsamma arbetsplatser byggda på glädje och engagemang är närmast en utopi. Det finns några tankar från undersökningen som är värda att fundera över för Presis.

Tanke -Det finns få introverta människor på företaget (19%). Introverter har en förmåga till eftertanke, reflektion och analys. Bara extroverta blir som en bil med bara gaspedal. I den introverta personligheten finns en medfödd förmåga till eftertanke och reflektion. Introverta blir i det avseendet en broms. Även i övrigt är personligheterna är ganska samlade. Det finns en klar majoritet av två personlighetstyper. Mångfald är ett motgift för såkallad negativ gruppdynamik. Till detta räknas grupptänk – vilket beskriver en grupp så övertygad om sin förträfflighet att den slutar att lyssna på omvärlden. Grupptänk botas med mångfald. Presis är en relativt homogen grupp. Harmonin blir hög och folk trivs, vilket syns i undersökningen. Däremot händer det saker med kreativitet. Idéer trivs i miljöer med hög friktion där det blir mycket diskussioner, argumentationer och konkurrens. Att människor har exklusiv information att medföra till en diskussion är en av flera vanliga vinster med mångfald.

Några saker att fundera över
Rekrytering med kaosfaktor – All kompetens som kommer in smittar av sig på andra och därför är det vist att se till att komplettera med ny kompetens då och då. Detta gagnar dessutom mångfaldsperspektivet vilket i sig föder innovation. I dagens läger är Presis en homogen grupp även i avseende utbildning. Rekrytera några udda fåglar helt enkelt.

Ambitiöst introduktionsprogram. Flera studier pekar på hur den första tiden på ett företag har en mycket bestående effekt på både engagemang och lojalitet. Det hjälper att resonera i linje med filosofin att: “första dagen på en arbetsplats är den viktigaste dagen på en arbetsplats”. Ett bra grepp med introduktion kan vara att medvetet designa något som svarar väl emot frågan “hur är det att jobba här?”. Det kan låta som en självklarhet att göra men faktum är att ofta ligger fokus på trevnad och artighet i introduktionsprogram, snarare än att verkligen assimilera en ny människa till organisationen.

Summering
En analys som denna har absolut noll värde för en ledning utan förståelse och tilltro till mänskliga element som engagemang, värderingar och passion. Min rapport togs fram för en välmående verksamhet som i allra högsta grad respekterar och högaktar sina människor. Detta gör mig glad i själen.

Presis har en fantastisk plattform i sin kultur. Personalen anger att värderingarna gör dem stolta och motiverade att gå till jobbet. Siffrorna som berör engagemang är skyhöga i flera av de åtta facetterna och höga i resterande. Lön och bonusmodeller kommer sällan på tal i diskussioner som rör situationen på företaget. De som arbetar på Presis har funnit något annat än pengar som sin primära drivkraft här. Starka sidor av Presis är även den personliga utvecklingen. Statistiskt sett är kompetensutveckling något som skattas mycket högt utav yngre arbetstagare. Presis modell med individuell utbildningsplanering är mycket attraktiv i det hänseendet. Som slutkläm skulle jag säga att Presis har det där naturligt. Det där som andra företag försöker att skapa. Ett föredöme för andra i branschen att lära sig av.

Signing off
Du följer mig på Twitter här

Linus Jonkman
Egonaut Consulting
Linus.jonkman@gmail.com
Tel: +46 (0) 767 610177
Talang 2.0 – Från medarbetare till Superhjälte

6 svar på ”En arbetsgivare som ingen annan”

  1. Nej tyvärr gör de inte det, men de återställer ens tilltro till arbetslivet =)
    Stora delar av branscherna består av cyniska företag som ser beläggningsgrad istället för människor. Dessa små atoller av humanism och engagemang är därför så uppfriskande. Ett företag som Presis förtjänar verkligen alla sina framgångar

  2. Tack! I min serie på min blogg har jag letat efter föregångare jag kan skriva om (för många kunder får jag helt enkelt inte prata om) – och så kommer denna post. Tack!!!!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.