Vilken talang tar dig till flygledarakademin? Rätta virket, del 2

För några veckor sedan skrev jag ett inlägg om en studie jag bedriver med flygledarakademin Entry Point North. Arbetet som flygledare är extremt i sin natur. Jag har därför en hypotes om att det är en likformig och mycket speciell personlighetstyp som klarar av detta. Vi har nu tittat på hur dimensionerna av introversion/extroversion faller ut i denna speciella yrkesgrupp. Jag tänkte nu redogöra för vad studien kommit fram till.
Vi har testat fyra grupper:
Grupp 1-Elever på trafikledarakademin
Grupp 2-Erfarna flygtrafikledare i tjänst (benämnda ATCC)
Grupp 3-Lärare/Instruktörer vid flygledarakademin
Grupp 4-De som svarat på enkäten på nätet (en randomiserad grupp)
Dessa grupper har vi jämfört mot varandra avseende deras extroversion. Vi har i studien också inkluderat påstående som rör kognitiva förmågor vilka vid tidigare studier visat sig korrelera med dessa drag. Några exempel:

Förmågor hos Extroverta människor:
har vanligen en snabbare reaktionsförmåga än introverta när det gäller intränade scenario. Detta benämns ibland som kristalliserad intelligens. Extroverta anses också ha en högre perception det vill säga en starkare observationsförmåga. Extroverta är också mer okänsliga för stress och buller, samt har en fördel för multitasking.

Förmågor hos Introverta människor:
har vanligen en högre nivå av uthållighet i avseende att kunna följa en tankeprocess länge utan att tappa fokus. Som introvert blir du inte heller uttråkad lika enkelt som en extrovert. Introverta har generellt en större förmåga till problemlösning av oförberedda scenarion. Detta kallas flytande intelligens. Introversion är även kopplat till en känsla för detaljer och en riskavvisande natur.

Där här är vad som framkom av vår studie:

1. Elever
Eleverna är den grupp som ger högst utslag på introversion av de testade grupperna. Trots att extroversion är vanligast bland unga rör det sig om en ganska introvert grupp som kvalificerat sig till utbildningen. Generation Y (människor födda mellan 1982-2002) skattar sig generellt mer extroverta än tidigare generationer (Källa: Jean Twenge, San Diego University). Denna testgrupp i förhållande till sin generation kan alltså anses vara introvert i hög utsträckning. Vidare studier behövs för att konkludera detta.

2. Instruktörer
Instruktörerna utmärker sig tydligt genom att vara mest extroverta av alla grupperna. De har även en hög poäng på specifika förmågor som associeras med extroversion. Anmärkningsvärt är att påståendet ”I make decisions quickly” ligger skyhögt över alla andra grupper, se graf. (5= agree strongly)

I make Decisions quickly – Flight Instructors

Ett annat starkt utfall finns på påståendet ”I take charge” där 67 % av instruktörerna svarade ”Agree strongly”. Att ta befäl räknas som en facett av extrovert beteende.

3. ATCC – Flygtrafikledare, mer än fem års yrkeserfarenhet 
De yrkesverksamma flygtrafikledarna är mer normaliserade än de övriga grupperna. De har få extrema värden på sina svar utan ligger snarare ganska balanserat i mitten. Det skulle kunna tyda på att yrket som sådant kräver en introvert sida för att inte uppleva situationen som monoton. Kanske finns det flera ambiverta personer i testgruppen? En av de stora skillnaderna mellan instruktörer och flygtrafikledare kommer med påståendet ”I get bored easily”. Majoriteten av svaren från flygtrafikledarna pekar nämligen mot en uthållighet för tristess. Gruppen med instruktörerna har däremot lättare för att känna sig uttråkade, vilket korrellerar med deras högre nivå av extroversion.

4. Kontrollgrupp – En randomiserad grupp med svarande
Kontrollgruppen sticker inte ut i någon direkt utsträckning utan är spridd över hela skalan. Detta är också vad som förutspåddes eftersom svaranden består av olika åldersgrupper, kön och yrkesgrupper. Nedanstående graf visar sammanställningen mellan grupperna rent statistiskt.

Gemensamma nämnare?
Ett specifikt påstående som förenar alla tre grupperna av flygledare är ”I am not easily disturbed”. På svaren här ligger den randomiserade gruppen spridd över båda polerna medan grupp 1,2 och 3 är samlade kring Strongly Agree.

I am not easily disturbed – Random
I am not easily disturbed – ATCC

Det samma gäller ”I make decisions quickly” där samtliga flygledargrupper ligger långt ovan den randomiserade gruppen. Skillnaderna som observerats här är inte dramatiska. Jag uppfattar dem dock som talande. Vidare studier behövs för att med större säkerhet och precision utreda exakt vilken roll extroversion spelar för detta yrke.

Mina spekulationer
Som jag upplever det och som studien ger en hint om, behövs båda sidorna av detta personlighetsdrag. Låt mig utveckla:
Den extroverta sidan ger  perceptionen, multitasking och förmågan att fatta snabba beslut.
Den introverta sidan behövs för att flygledaren skall kunna fokusera under långa perioder med lite omväxling.

Är du för extrovert vill du antagligen hitta på något annat efter en tid eftersom omväxlingen blir för låg, du blir inte aktiverad tillräckligt. Kanske är en sådan karriärvindling att bli instruktör? Det skulle förklara varför den gruppen utmärker sig just på det draget. Kanske kan en annan ventil för en extrovert människa bli att odla färgstarka, krävande aktiviteter vid sidan om yrkesutövandet?
Är du för introvert har du sannolikt inte förmågan att multitaska bra.
Antagligen har du också en svaghet för att agera bra under stress, vilket uppenbarligen är en last här.
Jag tror inte längre att extremer på någondera hållen är önsvärda i detta yrke.   Snarare är en framgångsrik fusion mellan introvert och extrovert som är rätt väg att gå. Jag misstänker att en ambivert människa skulle kunna agera bra i en roll som flygtrafikledare. En fråga värd att fundera över är fördelningen introverta / extroverta sökande innan ansökningstesterna utförs. Extroverta eller introverta sorteras kanske bort i högre utsträckning än andra?
Ett stort tack till alla som medverkat!

Även om denna mindre studie är slutförd kvarstår ett faktum.
Det finns mer att utforska inom denna frågeställning.
To be continued…

Ett svar på ”Vilken talang tar dig till flygledarakademin? Rätta virket, del 2”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.